TaxoClass: Hierarchical Multi-Label Text Classification Using Only Class Names

Jiaming Shen | Wenda Qiu | Yu Meng | Jingbo Shang | Xiang Ren | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |