UniDrop: A Simple yet Effective Technique to Improve Transformer without Extra Cost

Zhen Wu | Lijun Wu | Qi Meng | Yingce Xia | Shufang Xie | Tao Qin | Xinyu Dai | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |