RefSum: Refactoring Neural Summarization

Yixin Liu | Zi-Yi Dou | Pengfei Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |