Efficient Attentions for Long Document Summarization

Luyang Huang | Shuyang Cao | Nikolaus Parulian | Heng Ji | Lu Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |