When does Further Pre-training MLM Help? An Empirical Study on Task-Oriented Dialog Pre-training

Qi Zhu | Yuxian Gu | Lingxiao Luo | Bing Li | Cheng Li | Wei Peng | Minlie Huang | Xiaoyan Zhu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | insights |