Beyond Glass-Box Features: Uncertainty Quantification Enhanced Quality Estimation for Neural Machine Translation

Ke Wang | Yangbin Shi | Jiayi Wang | Yuqi Zhang | Yu Zhao | Xiaolin Zheng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT