Secoco: Self-Correcting Encoding for Neural Machine Translation

Tao Wang | Chengqi Zhao | Mingxuan Wang | Lei Li | Hang Li | Deyi Xiong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT