FastCorrect 2: Fast Error Correction on Multiple Candidates for Automatic Speech Recognition

Yichong Leng | Xu Tan | Rui Wang | Linchen Zhu | Jin Xu | Wenjie Liu | Linquan Liu | Xiang-Yang Li | Tao Qin | Edward Lin | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT