Non-Parametric Unsupervised Domain Adaptation for Neural Machine Translation

Xin Zheng | Zhirui Zhang | Shujian Huang | Boxing Chen | Jun Xie | Weihua Luo | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT