Want To Reduce Labeling Cost? GPT-3 Can Help

Shuohang Wang | Yang Liu | Yichong Xu | Chenguang Zhu | Michael Zeng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT