ARCH: Efficient Adversarial Regularized Training with Caching

Simiao Zuo | Chen Liang | Haoming Jiang | Pengcheng He | Xiaodong Liu | Jianfeng Gao | Weizhu Chen | Tuo Zhao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT