Leveraging Information Bottleneck for Scientific Document Summarization

Jiaxin Ju | Ming Liu | Huan Yee Koh | Yuan Jin | Lan Du | Shirui Pan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT