Token-wise Curriculum Learning for Neural Machine Translation

Chen Liang | Haoming Jiang | Xiaodong Liu | Pengcheng He | Weizhu Chen | Jianfeng Gao | Tuo Zhao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT