Constructing Emotional Consensus and Utilizing Unpaired Data for Empathetic Dialogue Generation

Lei Shen | Jinchao Zhang | Jiao Ou | Xiaofang Zhao | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT

Citations

URL