Lexicon-Based Graph Convolutional Network for Chinese Word Segmentation

Kaiyu Huang | Hao Yu | Junpeng Liu | Wei Liu | Jingxiang Cao | Degen Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT