RoR: Read-over-Read for Long Document Machine Reading Comprehension

Jing Zhao | Junwei Bao | Yifan Wang | Yongwei Zhou | Youzheng Wu | Xiaodong He | Bowen Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT