Constructing contrastive samples via summarization for text classification with limited annotations

Yangkai Du | Tengfei Ma | Lingfei Wu | Fangli Xu | Xuhong Zhang | Bo Long | Shouling Ji |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT

Citations

URL