Winnowing Knowledge for Multi-choice Question Answering

Yeqiu Li | Bowei Zou | Zhifeng Li | Ai Ti Aw | Yu Hong | Qiaoming Zhu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT

Citations

URL