Learning Algebraic Recombination for Compositional Generalization

Chenyao Liu | Shengnan An | Zeqi Lin | Qian Liu | Bei Chen | Jian-Guang Lou | Lijie Wen | Nanning Zheng | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |