Generalized Supervised Attention for Text Generation

Yixian Liu | Liwen Zhang | Xinyu Zhang | Yong Jiang | Yue Zhang | Kewei Tu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |