Word Graph Guided Summarization for Radiology Findings

Jinpeng Hu | Jianling Li | Zhihong Chen | Yaling Shen | Yan Song | Xiang Wan | Tsung-Hui Chang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |