On the Language Coverage Bias for Neural Machine Translation

Shuo Wang | Zhaopeng Tu | Zhixing Tan | Shuming Shi | Maosong Sun | Yang Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |