GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark

Dayiheng Liu | Yu Yan | Yeyun Gong | Weizhen Qi | Hang Zhang | Jian Jiao | Weizhu Chen | Jie Fu | Linjun Shou | Ming Gong | Pengcheng Wang | Jiusheng Chen | Daxin Jiang | Jiancheng Lv | Ruofei Zhang | Winnie Wu | Ming Zhou | Nan Duan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |