Cluster-Former: Clustering-based Sparse Transformer for Question Answering

Shuohang Wang | Luowei Zhou | Zhe Gan | Yen-Chun Chen | Yuwei Fang | Siqi Sun | Yu Cheng | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |