LenAtten: An Effective Length Controlling Unit For Text Summarization

Zhongyi Yu | Zhenghao Wu | Hao Zheng | Zhe XuanYuan | Jefferson Fong | Weifeng Su |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |