Energy-based Unknown Intent Detection with Data Manipulation

Yawen Ouyang | Jiasheng Ye | Yu Chen | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |