GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks

Lin Su | Nan Duan | Edward Cui | Lei Ji | Chenfei Wu | Huaishao Luo | Yongfei Liu | Ming Zhong | Taroon Bharti | Arun Sacheti |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |