KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion

Jie Zhou | Shengding Hu | Xin Lv | Cheng Yang | Zhiyuan Liu | Wei Xu | Jie Jiang | Juanzi Li | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |