BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GNN and BERT

Yuxiao Lin | Yuxian Meng | Xiaofei Sun | Qinghong Han | Kun Kuang | Jiwei Li | Fei Wu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |