Awakening Latent Grounding from Pretrained Language Models for Semantic Parsing

Qian Liu | Dejian Yang | Jiahui Zhang | Jiaqi Guo | Bin Zhou | Jian-Guang Lou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |