Knowledge-Enriched Natural Language Generation

Wenhao Yu | Meng Jiang | Zhiting Hu | Qingyun Wang | Heng Ji | Nazneen Rajani |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic & Online
Venue: EMNLP |