Benchmarking Commonsense Knowledge Base Population with an Effective Evaluation Dataset

Tianqing Fang | Weiqi Wang | Sehyun Choi | Shibo Hao | Hongming Zhang | Yangqiu Song | Bin He |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |