Matching-oriented Embedding Quantization For Ad-hoc Retrieval

Shitao Xiao | Zheng Liu | Yingxia Shao | Defu Lian | Xing Xie |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |