Towards Making the Most of Dialogue Characteristics for Neural Chat Translation

Yunlong Liang | Chulun Zhou | Fandong Meng | Jinan Xu | Yufeng Chen | Jinsong Su | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |