Adversarial Regularization as Stackelberg Game: An Unrolled Optimization Approach

Simiao Zuo | Chen Liang | Haoming Jiang | Xiaodong Liu | Pengcheng He | Jianfeng Gao | Weizhu Chen | Tuo Zhao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |