Translating Headers of Tabular Data: A Pilot Study of Schema Translation

Kunrui Zhu | Yan Gao | Jiaqi Guo | Jian-Guang Lou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |