Corpus-based Open-Domain Event Type Induction

Jiaming Shen | Yunyi Zhang | Heng Ji | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |