Adversarial Attack against Cross-lingual Knowledge Graph Alignment

Zeru Zhang | Zijie Zhang | Yang Zhou | Lingfei Wu | Sixing Wu | Xiaoying Han | Dejing Dou | Tianshi Che | Da Yan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |