Profanity-Avoiding Training Framework for Seq2seq Models with Certified Robustness

Hengtong Zhang | Tianhang Zheng | Yaliang Li | Jing Gao | Lu Su | Bo Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |