WebSRC: A Dataset for Web-Based Structural Reading Comprehension

Xingyu Chen | Zihan Zhao | Lu Chen | JiaBao Ji | Danyang Zhang | Ao Luo | Yuxuan Xiong | Kai Yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |