Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue Generation

Haoran Xu | Hainan Zhang | Yanyan Zou | Hongshen Chen | Zhuoye Ding | Yanyan Lan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |