Broaden the Vision: Geo-Diverse Visual Commonsense Reasoning

Da Yin | Liunian Harold Li | Ziniu Hu | Nanyun Peng | Kai-Wei Chang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |