CroAno : A Crowd Annotation Platform for Improving Label Consistency of Chinese NER Dataset

Baoli Zhang | Zhucong Li | Zhen Gan | Yubo Chen | Jing Wan | Kang Liu | Jun Zhao | Shengping Liu | Yafei Shi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |