Entity-level Factual Consistency of Abstractive Text Summarization

Feng Nan | Ramesh Nallapati | Zhiguo Wang | Cicero Nogueira dos Santos | Henghui Zhu | Dejiao Zhang | Kathleen McKeown | Bing Xiang |

Paper Details:

Month: April
Year: 2021
Location: Online
Venue: EACL |

Citations

URL