HULK: An Energy Efficiency Benchmark Platform for Responsible Natural Language Processing

Xiyou Zhou | Zhiyu Chen | Xiaoyong Jin | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: April
Year: 2021
Location: Online
Venue: EACL |