Technical Report on Shared Task in DialDoc21

Jiapeng Li | Mingda Li | Longxuan Ma | Wei-Nan Zhang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP | dialdoc |