Tackling Zero Pronoun Resolution and Non-Zero Coreference Resolution Jointly

Shisong Chen | Binbin Gu | Jianfeng Qu | Zhixu Li | An Liu | Lei Zhao | Zhigang Chen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: CoNLL | EMNLP |
SIG: SIGNLL