Findings of the Second Workshop on Automatic Simultaneous Translation

Ruiqing Zhang | Chuanqiang Zhang | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: AutoSimTrans | NAACL |