BSTC: A Large-Scale Chinese-English Speech Translation Dataset

Ruiqing Zhang | Xiyang Wang | Chuanqiang Zhang | Zhongjun He | Hua Wu | Zhi Li | Haifeng Wang | Ying Chen | Qinfei Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: AutoSimTrans | NAACL |