XMU’s Simultaneous Translation System at NAACL 2021

Shuangtao Li | Jinming Hu | Boli Wang | Xiaodong Shi | Yidong Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: AutoSimTrans | NAACL |